Technické služby

Komunální úklid

Údržba čistých zpevněných ploch, chodníků i komunikací metením s možností kropení komunikací pro snížení prašnosti, splachováním, odvozem odpadu.

Údržba zeleně

V rámci této údržby zajišťujeme tyto služby:

Sekání trávníku sekačkou, nebo motorovou kosou, provzdušňování trávníku - vertikulace, aerifikace,
Pískování trávníků, jarní a podzimní vyhrabání stařiny, dosévání trávníků
chemické odplevelení a hnojení, pletí záhonů, zálivka záhonů, odstraňování odkvetlých částí trvalkových a letničkových výsadeb, doplnění mulčovací kůry a další...

Zimní údržba

Úkolem zimní údržby je zajištění sjízdnosti a schůdnosti na svěřených zpevněných plochách. Provádíme zimní údržbu zpěvněných ploch, chodníků i komunikací.                                                         Pro všechny zpevněné komunikace zajistíme:

  • odklízení sněhu pluhováním
  • ošetření komunikace posypovou solí
  • ostranění sněhu pluhováním, metením, či hrnutím
  • odvoz sněhu na určenou deponii
  • následně ošetření posypovou solí či inertním materiálem